Порада експерта від аудиторської фірми ТОВ «ВАШ АУДИТОР»

Дисконтування.
Дисконтування – це приведення вартості майбутніх
платежів до значення на теперішній момент
29 жовтня 2019 р. набрав чинності Наказ Мінфіну №379.
Відповідно з 29 жовтня діють нові правила обліку довгострокової
кредиторської та дебіторської заборгованості.
Чи мають дотримуватися правил дисконтування СГ, що ведуть облік
за П(С)БО 25?
Так, виключень для них у П(С)БО 25 немає

Наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. №379 дисконтуванню підлягає вся
довгострокова заборгованість (більше 1 року) як дебіторська, так і
кредиторська, а не тільки та, яка передбачає сплату (отримання)
відсотків.
Дебітор визнає дохід (Кт 733)
Кредитор навпаки визначає витрати (Дт 952)
витратами у дебітора (Дт 952 Кт 55), та доходами у
кредитора (Дт 183 Кт 733).

Теперішня вартість грошей
PV = FV / (1 + i)n
де:
•PV – теперішня вартість;
•FV – майбутня вартість;
•і – ставка дисконтування;
•n – строк (число періодів).

Приклад:
Безвідсоткова ПФД від одного підприємства іншому,
який не є засновником. Розмір ПФД 1 млн грн. Строк
повернення – 2 роки. Повернення коштів – в кінці
строку користування. За ставку дисконтування взято
середньозважену процентну ставку за
міжбанківськими кредитами в національній валюті –
15,1%. Підприємства звітують щороку.

Облік отриманої ПФД із дисконтуванням
1. Відображено отримання ПФД за теперішньою (дисконтованою)
вартістю
РV = 1 000 000 грн / (1 + 0,151)2 = 1 000 000 грн /1,324801=
754 830,35 грн
Дт 311 Кт 55
2. Визнано дохід у вигляді дисконту (різниці між сумою погашення
та теперішньої вартості ПФД)
1 000 000 грн - 754 830,35 грн = 245 169,65 грн
Дт 311 Кт 733 

Облік отриманої ПФД із дисконтуванням
3. Нараховано амортизацію дисконту за перший рік користування ПФД
754 830,35 грн х 15,1% = 113 979,38 грн.
Дт 952 Кт 55
4. Переведено довгострокову заборгованість у поточну
754 830,35 + 113 979,38= 868 809,73 грн.
Дт 55 Кт 61
5. Нараховано амортизацію дисконту за другий рік користування ПФД
868 809,73грн х 15,1% = 131 190,27 грн
Дт 952 Кт 61

Облік отриманої ПФД із дисконтуванням
6. Відображення повернення ПФД
868 809,73 + 131 190,27 = 1 000 000,00 грн
Дт 61 Кт 311

Ми описали найпростіший варіант, для кожного підприємства потрібно зробити аналіз договорів і виходячи з цього, робити дисконтування. 

За практичними порадами чи консультацією звертайтесь до сертифікованого аудитора із практичним досвідом роботи понад 20 років — Михайлової Аліни, засновник та керівник ТОВ «ВАШ АУДИТОР».

Залишити Відгук

Для того, щоб залишити відгук, Вам необхідно авторизуватись