інформація про компанію

Із утворення в Україні 07.11.2015 Національної поліції, в Івано-Франківській області було утворено Управління захисту економіки в Іванно-Франківській області області Департаменту захисту економіки Національної поліції України (далі – УЗЕ, управління), котре є структурним (відокремленим) підрозділом Департаменту захисту економіки Національної поліції України (далі - Департамент) та згідно із законодавством України здійснює оперативно-розшукову діяльність.

У своїй діяльності УЗЕ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, у тому числі нормативно-правовими актами МВС.
Діяльність УЗЕ в Івано-Франківській області ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.


Завданнями УЗЕ в Івано-Франківській області є:

1. Виявлення, запобігання та припинення злочинів у сфері економіки, у тому числі вчинених суспільно – небезпечними організованими групами та злочинними організаціями, які впливають на соціально-економічну і криміногенну ситуацію на території обслуговування. 


2. Боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави, та серед посадових осіб органів державної влади і самоврядування; протидія корупційним правопорушенням і правопорушенням, пов’язаним з корупцією, на території обслуговування.


3. Встановлення причин і умов, котрі сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення.


УЗЕ в Івано-Франківській області відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан економічної злочинності на території обслуговування, чинники, що її обумовлюють та прогнозує криміногенну ситуацію в соціально-економічній сфері регіону; розробляє та вносить пропозиції керівництву Департаменту щодо вдосконалення організації його діяльності;


2) взаємодіє із органами та підрозділами Національної поліції України, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі громадськими, а також у межах компетенції з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю;


3) використовує сили, засоби та оперативно-пошукові обліки в боротьбі зі злочинністю, визначає основні напрями і тактику оперативно-розшукової діяльності, пов’язаної з виявленням злочинів у сфері економіки на території обслуговування, та розробляє на цій основі пропозиції керівництву Департаменту щодо підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності;


4) уживає заходи з протидії злочинам в органах державної влади, проти власності, у сфері інтелектуальної власності, пов’язаним з фальшивомонетництвом, а також із забезпечення відшкодування завданих зазначеними злочинами збитків;


5) протидіє кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, земельних відносин і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом;


6) уживає заходи щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів;


7) уживає заходи, спрямовані на встановлення майна та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути прийнято рішення про стягнення їх для відшкодування завданих злочинами збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна;


8) готує матеріали до засідань та оперативних нарад керівництва Департаменту та Національної поліції України з актуальних питань боротьби зі злочинністю у сфері економіки;


9) реалізує програми, комплексні та цільові оперативно-профілактичні операції, а також інші заходи, спрямовані на активізацію протидії злочинності на визначених пріоритетних напрямах;


10) готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану та підвищення ефективності протидії злочинам у сфері економіки на території обслуговування;


11) розглядає депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України, зверння громадян, підприємств, установ, організацій, вивчає публікації і повідомлення в засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту;
12) здійснює діловодство, у тому числі за матеріалами негласних заходів оперативно-розшукової діяльності з дотриманням вимог режиму секретності;


13) взаємодіє з органами досудового розслідування, підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, науково-дослідними установами системи Національної поліції України при здійсненні оперативно-службової діяльності, у тому числі за конкретними злочинами;


14) надає керівництву Департаменту пропозиції щодо створення та вдосконалення існуючих автоматизованих інформаційних систем, а також забезпечення своєчасного поповнення та належного використання оперативно-пошукових обліків;


15) уживає заходи із забезпечення відбору, розстановки і професійної підготовки працівників управління, створення резерву кадрів для висування кандидатами на посади, організації їх професійної підготовки та підвищення кваліфікації;


16) за погодженням з керівництвом Департаменту співпрацює із засобами масової інформації з питань інформування громадськості про діяльність управління шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення статей, інтерв’ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;


17) використовує кошти державного бюджету для проведення оперативно-розшукових заходів у межах видатків, затверджених у кошторисі Департаменту на зазначені цілі;


18) у межах компетенції сприяє забезпеченню відповідно до законодавства правового режиму воєнного стану, у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.

Ключові слова: управління захисту економіки в івано-франківській області, дзенп україни, управління захисту економіки в івано-франківській област, дзенпу, убез, убоз, держустанови, державна установа, викриття економічних злочинів, викриття злочинів у сфері економіки, національна поліція, поліція, попередження економічних злочинів, попередження злочинів у сфері економіки, економічні злочини

Спеціалізація: Попередження та викриття злочинів у сфері економіки.

Задати питання компанії

Для того, щоб залишити питання, Вам необхідно авторизуватись

Відгуки

Нажаль ще ніхто не залишив відгук

інші адреси

м. Івано-Франківськ, Лепкого, 28